Om verksamheten

Åldrar: 5–19

Brottsförebyggande rådet leder och samordnar kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Målet är att skapa ett tryggare samhälle med en minskad brottslighet. Som generell målsättning gäller att förebygga och försöka minska återfallen i brott och att särskilt uppmärksamma brottsoffrens situation.