Om verksamheten

Åldrar: 0–0

LSS-organisationen arbetar enligt Lagen om stöd och service, LSS, med barn och ungdomar som har stora, omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar för att garantera dem goda levnadsvillkor. Inom Lagen om stöd och service finns 10 olika insatser. För att få stöd enligt LSS ska berört barn eller ungdom behöva stöd i sin vardag som inte kan tillgodoses på annat sätt. Alla insatser som erbjuds är behovsprövade.

Stöd enligt LSS kan personer få som:

  • har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • har ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
  • har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förosakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.