Typ av problem

Här kan du läsa om olika typer av tillstånd och situationer som direkt eller indirekt har betydelse för om barn och ungas psykiska hälsa eller ohälsa. Genom att klicka på en problemställning får du läsa om vad begreppet innebär. För varje problemtyp finns en hänvisning om vart man kan vända sig om man upplever att man behöver hjälp.