Akut

Telefonnummer i akuta lägen

112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

114 14 är polisens telefonnummer för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Man kan ringa hit var man än är i landet och bli kopplad till närmsta polismyndighet. Om man är utomlands och vill ringa polisen så ringer man 0046-77-114 14.

Om du inte upplever att ditt problem inte är så akut att du behöver ringa 112 utan i första steget behöver upplysningar kring sjukvård kan du ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Socialjouren 021- 39 20 66.

Socialjouren finns i Västerås och arbetar när vårt kontor är stängt på kvällar, nätter och helger. De tar hand om akuta fall och kan hjälpa oss med att ha kontakt på telefon med en familj under helgen.

Socialjourens öppettider:

måndag till torsdag 16.30-00.30,

fredag 16.30-01.30,

lördag 14.00-01.30,

söndag 14.00-00.30

Övrig tid under nätter och helger
finns en social beredskap som nås via polisen telefon 112.

Rapportering

Socialjouren skickar alltid en rapport till oss. I rapporten står det vad som hänt och på vilket sätt jouren arbetat med ärendet.

Vid akuta ärenden under kontorstid måndag – fredag, kontakta socialtjänsten.

Vardagar kl. 08:00-16:00 kontaktas kommunens växel på telefon 0223-29 000.

Vardagar kl. 16:00-16:30 kontaktas telefon 0223- 29 293.

 

Psykisk akutmottagning – Sjukvårdsupplysningen 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111 Psykiatrisk akut

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst. Chatten finns på Röda Korsets Ungdomsförbunds hemsida. http://rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis/