Jag är en privatperson som oroar mig för ett barn i min närhet. Vad kan jag göra?

Det är viktigt att berätta vad man vet till de som har rätten att ingripa för att skydda ett barn. Det är socialtjänsten i din kommun som du ska kontakta, hellre per telefon än mejl, så att ärendet hanteras snabbt. Du behöver inte vara säker på exakt hur det ligger till, utan kontakta socialtjänsten baserat på den oro som du har. Sedan blir det socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta ett beslut om de ska inleda en utredning eller inte. Det kan vara just dina uppgifter som blir den viktiga sista information som socialtjänsten behöver i ett fall där de försöker hjälpa ett barn. Du kan vara anonym ifall du till att börja med främst vill ställa frågor.

Källa Barns rättigheter

Vad kostar det att få hjälp?

Att besöka socialtjänsten är inget som kostar, däremot tar vården betalt för till exempel individuell terapi.

De första besöken kostar mellan 70 och 260 kr. Priset beror på om det är ett akut besök eller ett bokat besök. Kostnaden beror även på vilken utbildning den person som du träffar har.

Om du går flera gånger kommer ett automatiskt högkostnadsskydd in. Har du betalat sammanlagt 1 100 kronor i patientavgifter får du ett frikort. Frikortet gäller under ett år från det första besöket som anges på högkostnadskortet.

Går du hos en privat psykoterapeut kan priserna variera mycket. Ett besök kostar oftast mellan 500 och 1 000 kronor. Ibland kan det vara billigare om du är student.

Vad har jag för rättigheter som förälder när det gäller vård?

I en lag som handlar om barn och föräldrar, föräldrabalken, står det att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Vårdnaden består tills barnet fyller 18 år. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska det tas en allt större hänsyn till vad barnet själv vill.

Exempel på sådant som vårdnadshavare har rätt till/kan vara med och bestämma om:

Att bestämma om barnet ska vårdas eller inte. Gäller inte om barnet vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), smittskyddslagen, eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Grundprincipen är att båda vårdnadshavarna ska samtycka till vården. I akuta situationer eller mindre viktiga frågor kan det räcka med den ena vårdnadshavarens samtycke. Om vårdnadshavarna inte är överens kan barnets egen åsikt bli avgörande. Om vårdnadshavarna sällan eller aldrig kommer överens angående barnets vård kan ibland den enda lösningen vara att en av föräldrarna ges ensam vårdnad. Om en av två vårdnadshavare inte vill att barnet får tillgång till psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av HSL, kan socialnämnden besluta att det ändå blir så.

Källa 1177

Hur gör jag för att ansöka om stöd från socialtjänsten?

Om du vill ansöka om stöd börjar du med att kontakta socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten är skyldig att ta emot din ansökan. De har även tystnadsplikt, det vill säga att ingen annan än du och din familj får veta vad utredningen handlar om. När de väl har fått emot din ansökan tar de kontakt med dig och ditt barn och påbörjar en eventuell utredning. Socialtjänsten har hela tiden ditt barns bästa i fokus och de gör en undersökning om hemmaförhållanden och skolförhållanden. De kommer eventuellt även att tala med personer som också känner ditt barn, till exempel lärare eller annan skolpersonal, Utredningen får inte mer än fyra månader enligt socialtjänstlagen och när den är klar får du och din familj det stöd som ni behöver.

Källa Vårdguiden

Jag är inte säker på att jag just nu klarar av mitt föräldraskap. Vad gör jag?

Socialtjänsten kan hjälpa både dig och ditt barn, ett första steg är därför att kontakta dem. De har lång erfarenhet av att hjälpa till familjer som är i behov av stöd. Kontaktuppgifterna hittar du på din kommuns hemsida. Enligt socialtjänstlagen börjar socialtjänsten med att utreda vilken hjälp du behöver för att klara av ditt föräldraskap. Att våga berätta för någon om sina svårigheter är viktigt för att man ska kunna nå en förändring!

Källa Barns rättigheter

Vad erbjuder socialtjänsten för stöd?

Socialtjänsten erbjuder olika typer av stöd beroende på vad man behöver. Stödet kan till exempel bestå av:

  • Stödsamtal med socialsekreterare,
  • Gruppverksamhet för både barn och föräldrar,
  • Kontaktfamilj som tar hand om barnet varannan eller var tredje helg,
  • Kontaktperson för ungdomar,
  • Familjebehandling tillsammans med pedagoger eller terapeuter.

Källa Vårdguiden