Vanliga frågor

Vad kostar det att få hjälp?

Att besöka socialtjänsten är inget som kostar, däremot tar vården betalt för till exempel individuell terapi.

De första besöken kostar mellan 70 och 260 kr. Priset beror på om det är ett akut besök eller ett bokat besök. Kostnaden beror även på vilken utbildning den person som du träffar har.

Om du går flera gånger kommer ett automatiskt högkostnadsskydd in. Har du betalat sammanlagt 1 100 kronor i patientavgifter får du ett frikort. Frikortet gäller under ett år från det första besöket som anges på högkostnadskortet.

Går du hos en privat psykoterapeut kan priserna variera mycket. Ett besök kostar oftast mellan 500 och 1 000 kronor. Ibland kan det vara billigare om du är student.

Jag är inte säker på att jag just nu klarar av mitt föräldraskap. Vad gör jag?

Socialtjänsten kan hjälpa både dig och ditt barn, ett första steg är därför att kontakta dem. De har lång erfarenhet av att hjälpa till familjer som är i behov av stöd. Kontaktuppgifterna hittar du på din kommuns hemsida. Enligt socialtjänstlagen börjar socialtjänsten med att utreda vilken hjälp du behöver för att klara av ditt föräldraskap. Att våga berätta för någon om sina svårigheter är viktigt för att man ska kunna nå en förändring!

Källa Barns rättigheter