Vanliga frågor

Hur gör jag för att ansöka om stöd från socialtjänsten?

Om du vill ansöka om stöd börjar du med att kontakta socialtjänsten i din kommun. Socialtjänsten är skyldig att ta emot din ansökan. De har även tystnadsplikt, det vill säga att ingen annan än du och din familj får veta vad utredningen handlar om. När de väl har fått emot din ansökan tar de kontakt med dig och ditt barn och påbörjar en eventuell utredning. Socialtjänsten har hela tiden ditt barns bästa i fokus och de gör en undersökning om hemmaförhållanden och skolförhållanden. De kommer eventuellt även att tala med personer som också känner ditt barn, till exempel lärare eller annan skolpersonal, Utredningen får inte mer än fyra månader enligt socialtjänstlagen och när den är klar får du och din familj det stöd som ni behöver.

Källa Vårdguiden

Vad har jag för rättigheter som förälder när det gäller vård?

I en lag som handlar om barn och föräldrar, föräldrabalken, står det att barnets vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet. Vårdnaden består tills barnet fyller 18 år. I takt med barnets stigande ålder och mognad ska det tas en allt större hänsyn till vad barnet själv vill.

Exempel på sådant som vårdnadshavare har rätt till/kan vara med och bestämma om:

Att bestämma om barnet ska vårdas eller inte. Gäller inte om barnet vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), smittskyddslagen, eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Grundprincipen är att båda vårdnadshavarna ska samtycka till vården. I akuta situationer eller mindre viktiga frågor kan det räcka med den ena vårdnadshavarens samtycke. Om vårdnadshavarna inte är överens kan barnets egen åsikt bli avgörande. Om vårdnadshavarna sällan eller aldrig kommer överens angående barnets vård kan ibland den enda lösningen vara att en av föräldrarna ges ensam vårdnad. Om en av två vårdnadshavare inte vill att barnet får tillgång till psykiatrisk eller psykologisk utredning eller behandling som omfattas av HSL, kan socialnämnden besluta att det ändå blir så.

Källa 1177

Jag är en privatperson som oroar mig för ett barn i min närhet. Vad kan jag göra?

Det är viktigt att berätta vad man vet till de som har rätten att ingripa för att skydda ett barn. Det är socialtjänsten i din kommun som du ska kontakta, hellre per telefon än mejl, så att ärendet hanteras snabbt. Du behöver inte vara säker på exakt hur det ligger till, utan kontakta socialtjänsten baserat på den oro som du har. Sedan blir det socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta ett beslut om de ska inleda en utredning eller inte. Det kan vara just dina uppgifter som blir den viktiga sista information som socialtjänsten behöver i ett fall där de försöker hjälpa ett barn. Du kan vara anonym ifall du till att börja med främst vill ställa frågor.

Källa Barns rättigheter