Om verksamheten

Åldrar: 0–17

En barn- och ungdomsmedicinsk mottagning är en specialistmottagning för barn och ungdomar. Mottagningen utreder och behandlar framför allt barn med kroniska sjukdomar. Mottagningen tar emot barn med remisser från till exempel vårdcentralen, BVC, skolläkare eller barnakuter.