Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Vi vänder oss till dig som är orolig för din konsumtion av alkohol, lugnande medel, narkotika och spel och som vill ha hjälp att ändra dina vanor.

Råd och stöd
På mottagningen kan du få hjälp med stöd- och motivationssamtal, behandlingssamtal och medicinsk rådgivning. Vi hjälper också till att titta på hela din sociala situation och hjälper dig att få det stöd du behöver.
Du erbjuds fem samtal öppna vägen, utan biståndsbeslut.

Anhörig
Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra personer som påverkas av någons missbruk är också välkomna att ta kontakt med oss.

För dig som är 13 – 18 år
Du kan få stöd kring hur du ska säga nej och stå emot grupptryck eller hur du ska ta dig ur ett påbörjat brottsligt mönster. Vi erbjuder motiverade samtal, information och rådgivning i alkohol- och drogfrågor,
du kan också få öppenvårdsbehandling. Du erbjuds fem samtal öppna vägen, utan biståndsbeslut.

För att du som är under 18 år ska kunna få behandling krävs det att socialkontoret har gjort en utredning och att det finns ett biståndsbeslut. Föräldrar involveras alltid och är delaktiga i insatser till dig.

Medling
Medling erbjuds för barn och ungdomar upp till 21 år som begått brott. Medling innebär att ett möte sker mellan personen som begått brott och den person som drabbats av brottet. Mötet sker med en neutral medlare och ger möjlighet för parterna att tillsammans prata om det som hänt.