Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Slussen är en öppen verksamhet som finns belägen i Fagersta kommun och som från september 2013 delvis drivs även av Norbergs kommun. På Slussen kan man vara anonym. Slussen vänder sig till män och kvinnor som är oroliga för sin konsumtion av alkohol, lugnande medel eller narkotika och som vill ha hjälp att ändra sina vanor. På mottagningen kan man få hjälp med stöd- och motivationssamtal, behandlingssamtal och medicinsk rådgivning. Det finns även möjlighet för råd och stöd till ungdomar och föräldrar avseende missbruk. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra personer som påverkas av någons missbruk kan också söka stöd via Slussens verksamhet.