Om verksamheten

Åldrar: 0–6

I samarbete med Landstinget och Svenska kyrkan i Norberg driver kommunen en familjecentral.

Familjecentralen LärKan finns i samma lokaler som Vårdcentralen på Borgvägen 3 i Norberg. På familjecentralen finns det tillgång till barnavårdscentral, barnmorskemottagning, socialsekreterare, bibliotekspedagog, specialpedagog, öppen förskola samt babycafè.