Om verksamheten

Åldrar: 0–17

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för brottsoffer och deras anhöriga som behöver stöd och hjälp enligt 5 kap. 11 § socialtjänstlagen. Att bemöta, stödja och ge nyttig information till en brottsutsatt kan göra stor skillnad för den utsatte och för återhämtningen. Det är viktigt att ha någon att tala med om brottet och den upplevda kränkningen. Detta kan bidra till att händelserna bearbetas och därigenom skapar en större känsla av kontroll. Socialtjänsten erbjuder stöd för barn och ungdomar som utsatts för brott eller bevittnat våld. För att erhålla sådant stöd; ta kontakt med socialtjänstens socialsekreterare för barn och ungdom via Norbergs kommuns växel.