Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Mödravårdens barnmorskor hjälper till med hälsovård och kontroller under graviditeten och under första tiden efter att barnet är fött. Mödravården ger preventivmedelsrådgivning och tar gynekologiska cellprover. Under graviditeten erbjuder mödrahälsovården föräldragrupper. Det sker oftast i smågrupper och ibland i form av föreläsningar med fler åhörare. Ämnen som tas upp är bland annat graviditet, förlossning, amning, den första tiden efter att barnet är fött, föräldraskap och relationer. Gruppen träffas ett antal gånger under graviditeten och ibland även efter att barnet är fött.